Římskokatolicka farnost Sv. Michaela Archanděla

17. září 2017 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Dnešní sbírka bude věnována na běžnou údržbu farností. Děkuji za každý příspěvek. Příští neděli sbírka bude taky na naši farnost.

1. V tomto týdnu budeme slavit:
- ve středu Památka sv. Ondřeje Kim Teonga a druhů, mučedníků
- ve čtvrtek Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
- v sobotu Památka sv. Pia z Pietrelciny
2. Tento týden mše sv. budou slouženy v pondělí, středu a pátek v 18.00 hod. V pátek v 17.30 hod. bude adorace Nejsvětější Svátosti.
3. V pondělí po mši sv. bude setkání farní rady na faře.
4. V pondělí začneme vyučování náboženství ve škole a na faře. Rozvrh hodin rodiče najdou na vývěsce v chodbě v kostele.
5. V pátek po mši sv. bude setkání biřmovanců na faře.
6. V sobotu od 9 hod, se bude konat velký úklid před hody.

img

Galerie

  • Stránka ve výstavbě

Kontakt

Římskokatolicka farnost Sv. Michaela Archanděla

683 24 Švábenice 98

Tel:

 +420511110560

  

+420731402180

E-mail:

farnost.svabenice@email.cz